2024. July 20., Saturday
Ma: Illés, Margaréta Holnap: Dániel, Daniella
közélet | közlemény
Zöldhulladék-égetés

Jelenleg még hatályban van Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete, amely az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szól. 

A Kormány 549/2020. (XII.2.) Kormányrendelete a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe teszi ezen szabályok rendelettel történő megállapítását. A veszélyhelyzet jelenlegi szabályozás szerint május 23-ig áll fenn.

1. Értelmező rendelkezések

 • avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, gyomnövények, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok;
 • hasznosítás: növényi maradványok megfelelő edényben történő komposztálása;
 • tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák;
 • ipari eredetű hulladék: műanyag, gumi, fáradt olaj, egyéb veszélyes hulladék;
 • tűzoltási eszközök: oltóvíz, homok.


2. Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

 1. Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes növényi maradványok, avar és kerti hulladékok – megfelelő előkezelést követően a talajba való visszajuttatása, illetve szelektív gyűjtést követő komposztálása – hasznosítása javasolt.
 2.  A fenti hasznosítás lehetőségének hiányában az ingatlantulajdonon keletkező avar és kerti hulladék az e rendeletben meghatározott előírások szerint kezelhető (égethető el). A kezelés (égetés) szabályos végrehajtása az ingatlan tulajdonosának vagy használójának – kétség esetén az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosának – kötelezettsége.
 3. A (2) bekezdés szerinti égetés során kizárólag növényi eredetű hulladékot szabad égetni.


3. Az égetés szabályai

 1. Oroszlány város belterületén és a lentebb részletezett külterületi lakott területeken avart és kerti hulladékot égetni minden év március 1. és május 31. közötti időszakban hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombati napokon – amennyiben az nem ünnepnap – szabad.
 2. Az égetésre a 3. (1) bekezdésben meghatározott napokon, naponta egy alkalommal, maximum 4 óra időtartamig, hétköznapok esetében 9.00-20.00 óra közötti, szombaton 9.00-12.00 óra közötti időszakban kerülhet sor.
 3. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 3. (1) és (2) bekezdéseiben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél alacsony légnyomás esetén.
 4. Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
 5. Avart és kerti hulladékot elégetni csak megfelelően kialakított, a legközelebbi épülettől legalább 6 méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. 
 6. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója, mint az égetést végző személy az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.
 7. Az avar és kerti hulladék égetése úgy történhet, hogy az a környezetre káros hatással ne legyen, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt.
 8. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.
 9. Avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a közvetlen szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról.


4. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


Oroszlány város közigazgatási területén az avar és avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályai szempontjából külterületi lakott területnek minősülnek az alábbi településrészek: Bokodi út, Erdészház, Erőműi tópart, Felső telep, Galambos puszta, Gerencséri Tanya, Homoki utca (részben belterület), Horváth-hegyi dűlő, Káposztás dűlő, Labancberki dűlő, Lőtér, Madárhegy, Majk Középső malom, Majki dűlő, Malom-dűlő, Malomkert, Német dűlő, Nyíres dűlő, Öreg malom, Széles domb, Szőlőkert, Vízmű


[2 hete]
A hőség az egészséges szervezetet is megviseli - ehhez adott jó tanácsokat Kilin Olga Mónika, egeészségügyi szakdolgozó
szerző: ovtv | bővebben...
Összes hír...

Népszerű hírek

Szenzációs szarkofág-lelet Környe határában! (50171)
FRISSÍTVE! Pénteken délután fordított ki az eke egy töredéket a római kőkoporsóból, melybe vélhetően 1700 éve temettek egy nőt
Óriási római erődöt tárnak fel a szomszédos Környén (33900)
A Magyar Nemzeti Múzeum, a pécsi és debreceni egyetem, a miskolci múzeum, Kuny Domokos Múzeum közös projektje az idei feltárás.
Tűzoltóink szupergyorsak – miért "késhetnek" mégis egy tűzesetnél? (32441)
A riasztási rendszer működésének tanulságai egy mopedautó porrá égése kapcsán. A válasz 360-441?
Vérre menő vita volt (32062)
Egy vita hevében életét vesztette egy 21 éves tatabányai férfi.
Lélekmelengető (32058)
Kabátok lógnak a főtéren, meleg sálak, sapkák várják mellettük gazdájukat.

Elérhetőségeink

Oroszlányi Médiacentrum
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

Oroszlányi Városi Televízió
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 748-778
info@oroszlanyivtv.hu

2840
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (20) 281-2760
info@2840.hu
Főszerkesztő: Palotai Zoltán